Gele Hesjes Verenigd
Voor een beter Nederland!

                                         Wie - Wat - Waar:  GH Verenigd.                                                                                                Wat word er van me verwacht?

Gele Hesjes Verenigd ondersteund al haar leden bij het organiseren van o.a. demonstraties en evenementen.

Dit doen we onder andere door middel van het beschikbaar stellen van promotiemiddelen, onze aanwezigheid tijdens demo's, het aanmelden van demo's bij de gemeente enz.

Elke GH groep en/of individu aangesloten bij GH Verenigd kan een beroep op ons doen en een aanvraag ter ondersteuning indienen. Per kwartaal wordt er beslist over het wie-wat-waar.

Lid worden van GH verenigd kan iedereen middels de club van 1000. Lid worden van GH verenigd afdeling kernhesjes vergt wel wat tijd en inzet en is alleen mogelijk indien je meedraait op demonstraties of jezelf aantoonbaar achter de schermen hiervoor inzet. 

We kennen onze kernhesjes, de meeste kanjers staan al 15 maanden door weer en wind te strijden voor een beter Nederland. We beschermen deze trouwe club van gele hesjes en stellen bepaalde eisen voordat je kunt toetreden tot deze hechte club en meest actieve gele hesjes van Nederland.

Er wordt van je verwacht dat je de collega hesjes altijd steunt, mits dit niet in strijd is met de wet en /of het GH Verenigd reglement nader uitgelegd in het gele hesjes handboek. 

Dit handboek ontvangt iedereen na inschrijving als lid van GH Verenigd en zal als leidraad gelden voor deze informele vereniging. De statuten zoals hierin opgenomen vormen tevens de standpunten waarvoor GH verenigd zich hard maakt.

Als lid van de afdeling kernhesjes wordt je geacht minimaal 1 maal per maand deel te nemen aan een demonstratie of om jezelf anderzijds actief in te zetten binnen Gele Hesjes Verenigd.

Dit kan op meerdere manieren bijvoorbeeld op social media, het creëren van zichtbaarheid, flyeren, het staat je zelf vrij om hier invulling aan te geven. 

Belangrijk is wel dat je jezelf als zichtbaar geel hesje inzet voor de GH standpunten en dat andere kernhesjes op je hulp kunnen rekenen indien ze daarom vragen en dit het toelaat binnen je eigen mogelijkheden. 


Woordvoerders en persvoorlichter. 

GH Verenigd heeft bij voorkeur 3 woordvoerders / kartrekkers welke zijn opgedeeld in 3 regio’s: Noord - Midden en Zuid Nederland. Ze geven informatie over de standpunten en bezigheden van de Gele Hesjes, behartigen haar belangen en zijn de verbindende schakel tussen de organisatie en de buitenwereld.

De persvoorlichter houdt zich bezig met:
- Het schrijven van persberichten en het benaderen van journalisten; 
- Houdt zich bezig met - soms ingewikkelde - communicatievraagstukken; Welke boodschap brengen we naar buiten, op welke manier en wat voor toon? - Zijn toegankelijk en goed bereikbaar per mail / telefoon; - De persvoorlichter werkt zowel reactief als proactief.

 

Contact:

Webmaster@GHverenigd.nl

  • standpunt1
  • standpunt2
  • standpunt3
  • standpunt5
  • standpunt4

   Voorzitter voor de 4- jaarlijkse vergadering.

De voorzitter van de vergaderingen heeft de navolgende taken: 
- organiseren van vergaderingen; 
- zorgen dat de vergadergroep gemotiveerd en doelgericht is; 
- structureren van het overleg; 
- de vergadering in juiste banen leiden; 
- Zorgt voor de agendapunten, notulen en verslag na elke vergadering.

De titel voorzitter geldt binnen GH Verenigd dus enkel als voorzitter van de vergadering. Dit om deze in goede banen te laten verlopen. Binnen GH Verenigd is iedereen gelijk, is er geen hiërarchie en enkel directe democratie middels polls en stemrondes.

                                                             Beheer web / social media pagina’s van GH Verenigd. 

Het beheer van de interactieve omgeving binnen GH Verenigd (website, social media) is het eerste aanspreekpunt indien u contact zoekt met de groep. Ze helpen u verder met uw vraag en verwijzen u desgewenst door naar de juiste contactpersoon.

- Dragen zorg voor een positieve social media omgeving binnen de groep; 
- Zorgen dat er geen spam of ontoelaatbare posts worden geaccepteerd; 
- Houden de pagina’s actueel en plaatsen enkel content in lijn met GH Verenigd. 
- Voorkomen dat er geschillen ontstaan via de binnengekomen reacties.

Demo organisator. 

                                                 Deze biedt ondersteuning bij de aanvraag van events en demonstraties: 

 - helpt bij de aanvraagverwerking van de demo bij de betreffende gemeente;  - maakt indien gewenst een draaiboek voor het betreffende events; - kijkt waar de knelpunten zitten en helpt mee deze op te lossen; - biedt de helpende hand aan de werkgroep indien hierom wordt gevraagd.