Gele Hesjes Verenigd
Voor een beter Nederland!

Wie zijn nou eigenlijk de Gele Hesjes???


  • standpunt1
  • standpunt2
  • standpunt3
  • standpunt4
  • standpunt5


Wie zijn de Gele Hesjes, en wat willen ze nou eigenlijk?

De Gele Hesjes worden op geen enkele manier gesteund door vakbonden, oppositie partijen, (rijke) particulieren, laat staan de media. We zijn allemaal normale burgers uit de Nederlandse samenleving. Een burgerbeweging dus. Dat houdt in dat we er zijn voor iedere burger in Nederland. 

De Gele Hesjes zijn de normale, hardwerkende, vredelievende burgers, die samenkomt om uiting te geven aan de heersende onvrede onder het volk. Hoewel sommige van onze standpunten overeen komen met die van diverse politieke partijen zijn we geen partij, noch aangesloten bij een partij. 

We willen gehoord-gezien worden, en dat doen we door op afgesproken dagen bij elkaar te komen. Op die manier komt het gesprek op gang. 

Veel van de Gele Hesjes hebben al jaren lang moedeloos toegekeken hoe het land verder achteruit ging, en zien in dit vreedzame protest een mogelijkheid om zich te uiten tegenover het kabinet.

Alleen door allemaal samen te werken kunnen we onze standpunten overbrengen naar het kabinet!

De gele hesjes willen een bindend referendum, staan op tegen armoede en ongelijkheid en streven naar een betere welvaartsverdeling. Hogere lonen, lagere lasten, handen af van ons pensioen en betaalbare zorg voor iedereen!

(bron: FB pagina Gele hesjes NL en GH Verenigd).